Svetovanje

Izobraževalnim zavodom nudimo individualno svetovanje pri vzpostavljanju ustreznega pravnega okvira s področja varne in odgovorne rabe interneta in mobilnih naprav.

Cena individualnega svetovanja je odvisna od vključenosti pravnega strokovnjaka, pri čemer lahko pride do zvišanja ali znižanja cene okvirne ponudbe na osnovi razgovora pred samo sklenitvijo dogovora. Za več informacij smo na voljo na številki 041 764 842 ali e-pošti: info@iprid.si.

Na voljo so naslednje oblike svetovanja, ki se razlikujejo po obsegu:

Pregled obstoječih aktov šole in osnovno svetovanje

folder-1016290_640Pregled obstoječih internih šolskih aktov s področja varne in odgovorne rabe interneta ter mobilnih naprav. Pogovor z vodstvom pred pregledom, osnovno svetovanje ter predlogi vodstvu za spremembe aktov brez priprave dokumentov na ponovnem sestanku.

Okvirna cena: 90 EUR + potni stroški (neto cena)

Priprava predlogov sprememb aktov šole

Pregled obstoječih internih šolskih aktov s področja varne in odgovorne rabe interneta ter mobilnih naprav in osnovno svetovanje ter predlogi za njihove spremembe. Na osnovi razgovora z vodstvom in glede na dosedanjo politiko uporabe interneta in mobilnih naprav se pripravijo predlogi sprememb internih aktov.

Na željo se šolo v skladu s smernicami http://www.esafetylabel.eu/ pripravi za pridobitev značke E-varna šola.

Okvirna cena: 150 EUR + potni stroški (neto cena)

Pregled, priprava, predstavitve in pomoč pri sprejemanju aktov šole

Pregled obstoječih internih šolskih aktov s področja varne in odgovorne rabe interneta ter mobilnih naprav in osnovno svetovanje ter predlogi za njihove spremembe. Na osnovi razgovora z vodstvom in glede na dosedanjo politiko uporabe interneta in mobilnih naprav se pripravijo predlogi sprememb internih aktov. Pri tem se izvede predstavitev in razgovori glede sprememb za vse vključene skupine: učenci, učitelji, starši ter sodeluje pri pripravi gradiva in predstavitvi sprememb na svetu staršev ter na svetu zavoda.

Na željo se šolo v skladu s smernicami http://www.esafetylabel.eu/ pripravi za pridobitev značke E-varna šola.

Okvirna cena: 300 EUR + potni stroški (neto cena)


Nekatere odgovore glede problematike spletne varnosti in kaj lahko pri tem stori vodstvo šole, učitelji, starši in učenci, lahko poiščete v brošuri na spletni strani Safe.si.

IzobraževanjeIMG_3375

Vzporedno s svetovanjem že vrsto let sodelujemo s Centrom za varnejši internet – Safe.si, v okviru katerega dr. Benjamin Lesjak izvaja delavnice o varni in odgovorni rabi interneta za otroke in najstnike, predavanja za starše ter predavanja za vodstva šol, učitelje in ostale strokovne delavce izobraževalnih zavodov. Več informacij o izobraževanju poiščite na spletni strani Safe.si.