Najemna pogodba za stanovanje

19.99

Kategorija:

Opis

Z najemno pogodbo se najemodajalec zavezuje, da bo najemniku izročil določeno stvar v rabo, ta pa se zavezuje, da mu bo za to plačeval določeno najemnino. Predmet te specifične pogodbe je tržno najemno stanovanje. ​

Za najemno pogodbo, katere predmet je tržno najemno stanovanje, se poleg določb Obligacijskega zakonika uporabi še posebna ureditev, določena s Stanovanjskim zakonom. Določbe slednjega imajo prednost pred določbami Obligacijskega zakonika, saj gre za specialnejši zakon. Določbe OZ urejajo vprašanja, ki jih Stanovanjski zakon ne ureja.