Vzorec pravilnika o varstvu osebnih podatkov v organizaciji

240.00

Opis

Vzorec pravilnika vsebuje nujno vsebino in tista osnovna pravila, ki jih mora vzpostaviti organizacija za doseganje ene izmed zahtev iz naslova skladnosti z GDPR.

Vzorec morate nujno še dopolniti, lahko pa se obrnete po pomoč k nam.