Dejavnosti in področja raziskovanja

Za vas opravimo raziskavo pravnih in drugih relevantnih virov na želenem področju prava ali v povezavi z vašim pravnim problemom, kjer pripravimo analizo stanja z oceno tveganja. Z našo analizo vam omogočimo lažjo in bolj tehtno odločitev ali vam poiščemo razrešitev vašega problema.

Reševanje problemov

Dejavnosti

 • izobraževanje
 • svetovanje,
 • priprava pogodb, pravilnikov, splošnih pogojev poslovanja in drugih dokumentov,
 • načrtovanje, prijava in izvedba projektov na področjih prava, interneta in informacijske družbe.

Področja

 • varna in odgovorna raba interneta in mobilnih naprav,
 • pravo in informacijska družba,
 • pravni vidiki elektronskega poslovanja,
 • pravni vidiki uporaba IKT,
 • avtorsko pravo in intelektualna lastnina,
 • informacije javnega značaja,
 • varstvo osebnih podatkov,
 • informacijska varnost,
 • pravni vidiki družabnih omrežij.