Splošni pogoji uporabe

Spoštovani uporabniki spletne strani iprid.si.

Spletne strani iprid.si so dostopne na naslovu https://www.iprid.si oziroma preko drugih naslovov (url), ki uporabnika samodejno prevežejo na osnovno spletno stran.

Lastnik spletne strani iprid.si je:
Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe Maribor
IPRID
Gorkega ulica 51
2000 Maribor
info@iprid.si

Namen

Namen spletne strani iprid.si je predstavitev dejavnosti, ki jih izvaja Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe Maribor (v nadaljevanju IPRID).

IPRID se bo po najboljših močeh trudil posredovati najbolj točne podatke na svojih spletnih straneh, vendar uporabnike spletnih strani opozarja, da so vsebine informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost.

Odgovornost

IPRID ali druge pravne ali fizične osebe, ki so sodelovale ali sodelujejo pri nastanku in izdelavi spletne strani iprid.si, ne prevzemajo odgovornosti za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Zato ne odgovarjajo za škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja ali neobstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

V kolikor uporabnik meni, da je določena vsebina objavljena protipravno nas o tem dejstvu nemudoma obvestite preko e-pošte: info@iprid.si ali preko obrazca.

IPRID si pridržuje pravico, da spremeni, doda ali odstrani vsebine kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Povezave

Z namenom večje uporabnosti so določene povezave usmerjene na spletne strani, ki niso v okviru naslova http://www.ijz.si in niso v nikakršni povezavi IPRID ter nad katerimi IPRID nima nadzora, zato zanje ne more jamčiti, prevzemati odgovornosti za vsebine in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede delovanja ali glede vsebin, na katere je vzpostavljena povezava.

Varstvo zasebnosti

IPRID se zaveda pomena varstva zasebnosti svojih uporabnikov. Več o varstvu zasebnosti  je zapisano v posebnem dokumentu, kjer  je opredeljena tudi uporaba piškotkov.

Spremembe

Pogoji uporabe so bili sprejeti 1. junija 2013 in pridružujemo si pravico do njihovih sprememb, dopolnitev in izboljšav brez izrecne najave naključnim uporabnikom spletne strani iprid.si.

Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe Maribor
IPRID
Gorkega ulica 51
2000 Maribor
info@iprid.si