Nov portal www.ijz.si

Informacije javnega značaja – IJZ so pomemben institut demokratične države, ki vzpodbuja odgovorno, transparentno, ekonomično in pošteno delovanje javnega sektorja.

Pravico dostopa do javnih informacij imajo vse fizične in pravne osebe. Naloga javnega sektorja pa je, da se zaveda, katere informacije mora posredovati javnosti, kdaj in kako ter katere informacije ne sodijo v javnost.

Na Inštitutu za pravne rešitve informacijske družbe Maribor že od leta 2007 svetujemo javnemu sektorju, kako naj posluje na področju informacij javnega značaja in za okoli 80 organov s področja vzgoje, izobraževanja, kulture in drugih področij vzdržujemo kataloge IJZ.

V februarju 2013 smo prenovili portal, ki je dosegljiv na novem naslovu: http://www.ijz.si.

Če spadate v javni sektor, morate v skladu z 8. členom ZDIJZ imeti urejen katalog IJZ:

(1) Vsak organ je dolžan redno vzdrževati in na primeren način javno objavljati (uradno glasilo organa, svetovni splet, ipd.) ter dati na vpogled prosilcu po vsebinskih sklopih urejen katalog informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga.

Če kataloga nimate ali ga ne znate urediti, se nam lahko pridružite in za vas ga uredimo mi (info@iprid.si).