Aktivnosti na IPRID

Na inštitutu smo se prijavili na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (http://www.mizks.gov.si), kjer smo predlagali Vseslovenski projekt izboljšanja pravnih storitev – http://www.pravnastoritev.si. Na rezultate razpisa še čakamo, saj bodo znani predvidoma v mesecu novembru. Sam projekt pa smo že zagnali in je trenutno v prvi fazi.

IPRID pa je že vrsto let aktivno dejaven na področju informacij javnega značaja, kjer s sodelavci ponujamo storitve mnogim organom javnega sektorja predvsem v obliki:

  • svetovanja glede zavez organov, kar v praksi preprečuje, da bi iz dolžnega vprašanja novinarja ali radovednega državljana nastal pereč problem,
  • svetovanja glede odprtega in transparentnega delovanja odgovornih oseb javnega sektorja, ki ga zahteva evropska in slovenska pravna ureditev.
  • priprave ter ažuriranja katalogov informacij javnega značaja (KIJZ),

ki so objavljeni na spletni strani http://ijz.iprid.si.

Uspešno jesen vam želimo!